Rekrutacja na semestr pierwszy do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej – rok szkolny 2017/2018

Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku – Białej ogłasza nabór na semestr pierwszy do:

 • Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
 • Szkoły Policealnej w zawodach:
  • technik rachunkowości
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych lub Szkoły Policealnej należy składać, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w następujących terminach :

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • od 5 czerwca do 19 czerwca 2017r. – termin postępowania rekrutacyjnego
 • do 14 lipca 2017 do 18 lipca 2017r. – termin postępowania uzupełniającego

Szkoła Policealna

 • od 19 maja 2017r. do 19 czerwca 2017r. – termin postępowania rekrutacyjnego
 • do 14 lipca 2017 do 17 lipca 2017r. – termin postępowania uzupełniającego

Zapraszamy! Nabór wciąż trwa!

Szczegółowe informacje dotyczące Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły Policealnej

Dokumenty do pobrania