VI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY’2014 W BIELSKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO

 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

W dniach 20-26 października 2014 po raz kolejny na terenie Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zostały zrealizowane działania wspierające młodych ludzi w wejściu i poruszaniu się po rynku pracy. Tegoroczny Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”

Przygotowaniem i koordynacją programu OTK’2014 zajął się doradca zawodowy BCKUiP przy wsparciu Dyrektora BCKUiP. Partnerami w poszczególnych przedsięwzięciach byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej, Książnica Beskidzka Punkt Informacyjny Europe Direct oraz 10 ponadgimnazjalnych  szkół zawodowych z Bielska-Białej .

Przygotowany program skierowany był do 3 grup odbiorców: słuchaczy szkół dla dorosłych, uczniów średnich szkół zawodowych odbywających praktyki zawodowe w CKP oraz gimnazjalistów z bielskich gimnazjów.

Gimnazjaliści podczas akcji „ZAWODOWE DROGOWSKAZY DO KARIERY” mieli okazję poznać bliżej wybrane zawody i możliwości kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy oglądając prezentacje szkół zawodowych, rozmawiając z ich przedstawicielami i biorąc udział w pokazach w pracowniach zawodowych BCKUiP. W akcji wzięło udział ok.400 gimnazjalistów z 11 bielskich gimnazjów.

Akcja  „PRACODAWCA CZY PRACOBIORCA-RYNKOWY DYLEMAT skierowana była do starszej grupy odbiorców. Obejmowała szkolenia i warsztaty pt. „A może własna działalność?” i „Europejski pracodawca w zasięgu mojej ręki” prowadzone przez specjalistów z bielskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz z Europe Direct Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Uczestnicy mogli  dowiedzieć się jak poruszać się po europejskim rynku pracy, jak  dotrzeć do pracodawców oraz jak ich zainteresować swoją kandydaturą sporządzając portfolio Europejczyka. Spotkania miały też przybliżyć zasady oraz wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W szkoleniach i warsztatach wzięły udział 163 osoby.

BCKUiP zostało zgłoszone wraz z lokalnym programem działań, w Stowarzyszeniu Doradców  Szkolnych i Zawodowych,  jako regionalny organizator OTK’2014.

Z proponowanego przez BCKUiP programu OTK’2014 skorzystało łącznie ok.563 uczniów i słuchaczy.