VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery 2016 w BCKUiP

Jedną z inicjatyw mających na celu coroczne inspirowanie do rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, kariery – jest Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej pod Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w dniach 17- 23 października 2016r. już po raz czwarty uczestniczyło w tym przedsięwzięciu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ciągle ewoluującego rynku pracy, aby obudzić w młodzieży świadomość własnych preferencji zawodowych. Tegoroczne hasło  przewodnie to: ,,Bądź autorem swojej kariery”.
Partnerami w poszczególnych przedsięwzięciach byli: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku – Białej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku – Białej oraz 10 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z Bielska – Białej.
Gimnazjaliści mieli okazję bliżej poznać ofertę edukacyjną prezentowaną przez ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz zwiedzić pracownie praktycznej nauki zawodu w Zespole Pracowni Nr 1 CKP BCKUiP. W akcji wzięło udział 427 uczniów z 16 gimnazjów.
Uczniowie odbywający praktyki zawodowe w CKP mogli z kolei poznać swoje predyspozycje zawodowe z grą ,,Chłopska szkoła biznesu” podczas zajęć warsztatowych z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracyw Katowicach Filia w Bielsku- Białej. W spotkaniu wzięło udział 49 uczniów. 36 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych odbywających praktyki zawodowe w CKP uczestniczyło ponadto w pokazach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników naukowo- dydaktycznych Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej.
62 uczniów wzięło również udział w zajęciach ,,Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu” prowadzonych przez pedagoga BCKUiP.
Z proponowanego przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego programu OTK’2016 skorzystało ok. 650 osób.

Na spotkanie przybyli między innymi przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty (MZO) w Bielsku-Białej: Jan Solich – Dyrektor MZO, Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora MZO, Aleksander Pietrzak – Główny Specjalista, Elżbieta Milewska – Starszy Inspektor, Bogumiła Dziaduszewska – Starszy Inspektor, Ewa Szymanek-Płaska – Starszy Inspektor MZO i przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej: Elżbieta Skrzypek – Starszy wizytator, oraz wszyscy Dyrektorzy Szkół Zawodowych z Bielska-Białej biorących udział w w/w wydarzeniu, a także przedstawiciele mediów.