IX Ogólnopolski Tydzień Kariery w BCKUiP

W dniach 16- 22 października 2017r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej miał miejsce 9. Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK), którego celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Inicjatorem tego projektu jest Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, a Patronat Honorowy objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska oraz Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska.
Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego już po raz piąty uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. Tegorocznym hasłem przewodnim było: ,,Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”.
Niewątpliwie najbardziej spektakularnym wydarzeniem OTK 2017r. w BCKUiP była prezentacja oferty edukacyjnej 10 ponadpodstawowych szkół zawodowych z Bielska- Białej dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych w dniu 20.10.2017r.. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się również zwiedzanie pracowni zawodowych w Zespole Pracowni Nr 1 CKP BCKUiP. Dodatkową atrakcją tego dnia była wystawa prac słuchaczki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz uczniów Centrum Kształcenia PraktycznegoBCKUiP pt. ,,Odkrywamy talenty”. W akcji wzięło udział 466 uczniów z 16 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi.
Ponadto w ramach OTK 2017 uczniowie CKP w BCKUiP uczestniczyli w spotkaniu z doradcami zawodowymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej na temat: ,,Sprawdź swoje kompetencje podczas gry strategiczno- ekonomicznej”.
Z kolei dzieci ze Szkoły Podstawowej ,,Skała” oraz Przedszkola nr 27 w Bielsku- Białej poznawały zawody podczas zajęć pokazowych prowadzonych przez nauczycieli CKP w Zespole Pracowni Nr1 i Nr 2 CKP w BCKUiP. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych, odbywający praktyki zawodowe w CKP BCKUiP, uczestniczyli w pokazach i warsztatach zorganizowanych przez pracowników naukowo- dydaktycznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej.
Partnerami w poszczególnych działaniach byli: Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku – Białej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Bielsku – Białej oraz ponadpodstawowe szkoły zawodowe z Bielska – Białej.
Z proponowanego przez Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego programu OTK’2017 skorzystało ok. 700 osób.
W spotkaniu wzięli udział:
Jan Solich – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku- Białej,
Janusz Kaps – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej,
Aleksander Pietrzak – Główny Specjalista Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku- Białej,
Elżbieta Milewska – Starszy Inspektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku- Białej,
Elżbieta Skrzypek – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej,
Piotr Potyka- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Filia w Bielsku-Białej,
Dyrektorzy szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz wszyscy Dyrektorzy szkół zawodowych z Bielska-Białej biorący udział w w/w wydarzeniu, a także przedstawiciele mediów.