Ogólnopolski tydzień kariery ‚2012

„Praca – zawód czy kompetencje?”

Cel: przygotowany desant na rynek pracy
Taktyka: szukamy sojuszników, przekonujemy wrogów…
Broń: pasja i profesjonalna kreatywność bez granic…
Wszelkie formy dozwolone!

Bielskie  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego i Praktycznego włączyło się w sieć regionalnych organizatorów IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
W okresie15-20.10.2012 były prowadzone spotkania informacyjne, warsztaty,  konsultacje indywidualne i zajęcia otwarte wspierające rozwój kariery edukacyjno-zawodowej skierowane do słuchaczy szkół dla dorosłych, uczniów odbywających zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz  bielskich gimnazjalistów.
Uczestnicy spotkań mogli dowiedzieć się jak kształtować kompetencje zgodne z wymaganiami rynku pracy,  jak rozpoznać swoje predyspozycje, wybrać zawód i zaplanować własną ścieżkę kariery,  jak poruszać się po unijnym rynku pracy,  przygotować dokumenty związane z zatrudnieniem uznawane w krajach Unii Europejskiej, a także, co dzieje się na lokalnym rynku pracy, jakie są perspektywy zatrudnienia i jaką pomoc można uzyskać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy.
Bielscy gimnazjaliści zostali zaproszeni do udziału w akcji  „Kalejdoskop zawodów w praktyce”, która  miała na celu przybliżenie specyfiki wybranych zawodów poprzez udział w pokazach i lekcjach otwartych organizowanych na terenie pracowni zawodowych BCKUiP – pracowni metrologicznych, samochodowych, energii odnawialnych, pracowni elektrycznych i pracowniach projektowania, kroju i szycia.
Ogółem w różnego typu formach wsparcia udział wzięło ok. 230 osób /uczniów i słuchaczy/.
Przygotowaniem programu Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery’2012 na terenie BCKUiP oraz  jego koordynacją zajął się doradca zawodowy BCKUiP przy wsparciu Dyrektora BCKUiP oraz instytucji będących partnerami w poszczególnych przedsięwzięciach – Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej oraz  Książnicy Beskidzkiej Punkt Informacyjny Europe Direct w Bielsku-Białej.