Odbiór obiektu BCKUiP ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22

W dniu 28 marca br. został przekazany obiekt dydaktyczny z przeznaczeniem na
cele praktycznego kształcenia zawodowego w BCKUiP. Klucze do wyremontowanego obiektu przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22 Zdzisławowi Naruszewiczowi – dyrektorowi BCKUiP przekazał Pan Paweł Wiertelorz – prezes zarządu He Wi TERM Spółka z o.o. Sp.K. – wykonawca inwestycji oraz Pan Andrzej Drąg kierownik budowy.
W przekazaniu wyremontowanego obiektu uczestniczyli przedstawiciele:
Miejskiego Zarządu Oświaty, Wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego, He Wi
TERM Spółka z o.o. Sp. K oraz BCKUiP.

(Wartość inwestycji 2 190 566,087 zł, powierzchnia użytkowa 959,53 m2).

zobacz też:
Adaptacja obiektu BCKUiP przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22

Czytaj dalej

III Bielskie Targi Akademickie

7 marca 2018 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyły się III Bielskie Targi Akademickie.
Głównym celem Targów było umożliwienie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych podjęcie świadomych i trafnych wyborów kolejnego etapu kształcenia, odpowiadających zarówno predyspozycjom, jak i oczekiwaniom rynku pracy.
Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 9 uczelni z województwa śląskiego:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
• Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
• Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Tegoroczne Targi Akademickie odwiedziło ponad 350 uczniów szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej.
Czytaj dalej

Wyniki IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017

Z przyjemnością informujemy, iż Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej znalazło się wśród dziewięciu nagrodzonych placówek w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.
Już po raz czwarty jesteśmy laureatami OTK (poprzednio w roku: 2013, 2015 oraz 2016).
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Absolwenci kursu otrzymują przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy, rzemiośle, gospodarstwach rolnych

  • Łączna liczba godzin – 80
  • Czas trwania kursu ~ 5 tygodni
  • Koszt kursu – 800,00 zł (przy minimum 10 osób w grupie)
  • Absolwenci kursu otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu kursu” – druk zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne 2018