Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż obrabiarek BCKUiP

Na podstawie § 9 ust.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) oraz zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora BKCUiP z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży obrabiarek.

Załączniki:
Ogłoszenie – pobierz pdf
Załącznik 1 – pobierz pdf
Załącznik 2 – pobierz pdf
Załącznik 3 – pobierz pdf
Fotografie – pobierz pdf

Zaproszenie na III Bielskie Targi Akademickie