Ogłoszenie o naborze nauczycieli praktycznej nauki zawodu (kwiecień 2018)

Zaproszenie na spotkanie TiK w BCKUiP

Sesja egzaminacyjna K-183 2018

W dniach 19.06.2018r – 04.07.2018r
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-183.
Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki
tj. ZP-1, ZP-2, ZP-3,ZP-4, ZP-5 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21.
Egzamin będzie zdawać 416 osób część praktyczną oraz 46 osób część pisemną.
Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 109 Zespołów Nadzorujących, a oceniać
zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Czytaj dalej