Ogłoszenie przetargu na sprzedaż obrabiarek BCKUiP

Na podstawie § 9 ust.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) oraz zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora BKCUiP z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży obrabiarek.

Załączniki:
Ogłoszenie – pobierz pdf
Załącznik 1 – pobierz pdf
Załącznik 2 – pobierz pdf
Załącznik 3 – pobierz pdf
Fotografie – pobierz pdf

Bezpieczne ferie 2018

Wystawa „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”

Wystawa, przygotowana przez  IPN w Katowicach, składa się z 20 paneli, które w przystępnej formie przybliżają realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego.

Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi.

Sesja egzaminacyjna K-181 2018

W dniach 10.01.2018r – 16.02.2018r w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-181.
Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21. Egzamin będzie zdawać 353 osoby w części praktycznej oraz 34 osoby w części pisemnej.
Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 93 Zespoły Nadzorujące, a oceniać zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.
Wykaz kwalifikacji w sesji K-181
1. A.12 Wykonywanie usług krawieckich
2. A.18 Prowadzenie sprzedaży
3. A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
4. A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
5. A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
6. B.5 Montaż systemów suchej zabudowy
7. B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
8. B.8 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
9. B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
10. B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
11. B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
12. E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
13. E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
14. E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
15. E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
16. M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych
17. M.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
18. M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
19. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
20. M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
21. M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń