„ZAWODOWE DROGOWSKAZY DO KARIERY” – 3 edycja już za nami.

1 grudnia 2015 w godzinach od 9:00 do 14:00 w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyła się 3 edycja „Zawodowych Drogowskazów do Kariery”.
Akcja była skierowana do gimnazjalistów i miała na celu wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu wyborów zawodowych i planowaniu kariery. Swoją ofertę edukacyjną oraz oddające charakter i osiągnięcia danej placówki prezentacje przedstawiły wszystkie ponadgimnazjalne szkoły zawodowe z Bielska-Białej:

 • Zespół Szkół Ogrodniczych,
 • Zespół Szkół im. J.Tuwima,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych,
 • Zespół Szkół Budowlanych,
 • Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących,
 • Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,
 • Zespół Szkół Technicznych i Handlowych,
 • Bielska Szkoła Przemysłowa,
 • Bielska Szkoła Rzemiosł,
 • Zespół Szkół Plastycznych,
 • Zespół Szkół Specjalnych.

Dodatkowym urozmaiceniem dla gimnazjalistów były pokazy w pracowniach zawodowych, w których odbywa się kształcenie m.in. w takich zawodach jak technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik technologii odzieży, mechatronik, elektryk, blacharz samochodowy.

„Zawodowe Drogowskazy..” cieszyły się dużym powodzeniem-w tegorocznej edycji wzięło udział ponad 500 gimnazjalistów. Na spotkanie przybyli również:

 • Piotr Ryszka – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,
 • Janusz Kaps – Z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej,
 • Aleksander Pietrzak – Główny Specjalista Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej,
 • oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół gimnazjalnych i zawodowych.

O akcji można również przeczytać na portalu www.bielsko.biala.pl