Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dla BCKUiP

Informujemy, że BCKUIP spełniła wszystkie kryteria aby uzyskać Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jesteśmy trzecią placówką w Bielsku-Białej która posiada ów certyfikat.

Szkołę, która chce zostać przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie powinna cechować:

  • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole/placówce i środowisku lokalnym – działania te zapisane są w misji i wizji szkoły/placówki oraz zawarte w jej dokumentacji,
  • otwartość na zmiany,
  • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie u dyrektora szkoły/placówki, większości członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
  • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.

Certyfikat jest przyznawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie