Informacja o wynikach przetargu

Informujemy iż na naszych stronach BIP zamieściliśmy informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.07.2013 r. na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

kliknij