XIII Międzynarodowa Konferencja Uczniowska „Energia odnawialna w teorii i praktyce”

15 kwietnia 2016r. odbyła się ​XIII Międzynarodowa Konferencja Uczniowska pod hasłem „Energia odnawialna w teorii i praktyce” w Zespole Szkół Technicznych im. płk. G. Langera w Cieszynie. Celem tego wydarzenia jest zachęcenie młodzieży do twórczej pracy oraz zainteresowanie ich energią odnawialną.

W konferencji wzięli również udział goście z Czech i Słowacji, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Prezesa Energetyki Cieszyńskiej Damiana Hernika, uczniów oraz opiekunów. Uczniowie wystąpili w dwóch kategoriach konkursu: przedstawiono 10 modeli oraz 17 prezentacji. Jako pierwsi w kategorii modele przed publicznością wystąpili: Wojciech Hankus i Radosław Hojczyk z Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Wojtka i Radka zainteresował temat ogniwa wodorowego. Są to uczniowie 3 kl. technikum z Bielskiej Szkoły Przemysłowej odbywający zajęcia praktyczne w BCKUiP pod opieką nauczyciela praktycznej nauki zawodu mgr inż. Piotra Pasierbka.

Wyniki konkursu:

Kategoria modele:
1. Ogniwo wodorowe – Wojciech Hankus i Radosław Hojczyk – Bielskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
2. Słoneczny straszak na ptaki – Kamil Balcarek i Antoni Urbaś – ZST Cieszyn
3. Śledzenie drogi słońca w cyklu dobowym – Michał Firszt – ZSME Żywiec

Kategoria prezentacje :
1. Perowskity – Paweł Orszulik – ZST Cieszyn
2. Energia słoneczna od zawsze na zawsze – Samuel Gaszczyk ZST Cieszyn
3. Nowoczesne elektrownie wiatrowe – Rafał Legierski i Michał Dziadek – ZST Cieszyn

Więcej informacji – link