Wystawa „W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku (1945–1956)” w bibliotece BCKUiP

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawę ze zbiorów IPN-u „W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku (1945–1956)”. Wystawa trwa do końca marca.

Celem, który postawili przed sobą autorzy wystawy „W cieniu jednostki…”, było ukazanie różnorodnych form oddziaływania na społeczeństwo regionu w celu zaszczepienia i ugruntowania powszechnego przekonania o roli i znaczeniu sowieckiego dyktatora. Kreacją jego wizerunku zajmowała się przede wszystkim zhierarchizowana partia, korzystająca z pomocy organizacji społecznych, administracji i środków masowego przekazu. Różnorodne formy bałwochwalczego kultu Stalina były propagowane od chwili wkroczenia na Górny Śląsk Armii Czerwonej. W następnych latach wkraczały one w kolejne sfery życia mieszkańców, by osiągnąć swe apogeum po śmierci tyrana w marcu 1953 r., kiedy podjęto decyzję o bezprecedensowej zmianie nazwy Katowic na Stalinogród. Autorami ekspozycji są: dr Adam Dziuba i dr Bogusław Tracz (OBEP IPN Katowice) oraz Justyna Pawlas (Muzeum Historii Katowic), we współpracy z pracownikami Archiwum Państwowego w Katowicach.

kult_stalina_2 kult_stalina_1