BCKUiP – sesja egzaminacyjna (K-161) na kwalifikacje w zawodzie

W styczniu/lutym 2016r przeegzaminowaliśmy 469 uczniów i słuchaczy (42 osoby zdawały część pisemną, a 427 osób zdawało część praktyczną).
W tym celu powołano 104 zespoły nadzorujące przebieg egzaminów w następujących kwalifikacjach:
A.12 – Wykonywanie usług krawieckich
A.18 – Prowadzenie sprzedaży
A.61 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
B.5 – Montaż systemów suchej zabudowy
B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.21 – Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
E.03 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Egzaminy przebiegały bez zakłóceń. Mamy nadzieję że zdający w dniu 30 marca br. – dniu ogłoszenia wyników egzaminów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną będą mieli powody do zadowolenia.