Sprawozdanie z wycieczki zawodowej uczniów do ZIAD

W dniach 24.05.2017r oraz 2.06.2017r. uczniowie klas elektrycznych 2TE1 i 2TE2 z Zespołu Szkół  Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych odbywający praktyki w naszej placówce udali się na wycieczkę zawodową do ZIAD Bielsko Biała.

Dzięki uprzejmości Panów: Kierownika Ośrodka Zawodowego Andrzeja Klubowicza i Romana Fobera zostali zapoznani z działalnością tego ośrodka oraz brali udział w niektórych szkoleniach tam przeprowadzanych. Zwiedzanie ośrodka rozpoczęto od laboratorium elektrycznego, a następnie kontynuowano w poligonie wewnątrz budynku. Na zakończenie uczniowie obserwowali szkolenie elektryków w zewnętrznym poligonie do prac pod napięciem.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele praktycznej nauki zawodu Piotr Pasierbek, Krzysztof Piątek i Piotr Przybyła. Duże zainteresowanie uczniów w czasie wycieczki świadczy o tym, że wyprawa była udana i zwiedzający uzyskali dużą dawkę wiedzy z dziedziny energetyki.