Sesja egzaminacyjna K-173

Od dnia 20.06.2017r odbywa się w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-173.
Do egzaminu przystępuje 347 osób w części praktycznej oraz 45 osób w części pisemnej.
Do czuwania nad przebiegiem egzaminów powołano 97 Zespołów Nadzorujących, a ocenia zdających 14 egzaminatorów.