Ogłoszenie o naborze nauczycieli praktycznej nauki zawodu (kwiecień 2018)

Zaproszenie na spotkanie TiK w BCKUiP

Sesja egzaminacyjna K-183 2018

W dniach 19.06.2018r – 04.07.2018r
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
odbędzie się sesja egzaminacyjna egzaminów zawodowych K-183.
Do przeprowadzenia jej wykorzystane zostaną wszystkie placówki
tj. ZP-1, ZP-2, ZP-3,ZP-4, ZP-5 oraz główny obiekt BCKUiP na ul. Piastowskiej 21.
Egzamin będzie zdawać 416 osób część praktyczną oraz 46 osób część pisemną.
Nad przebiegiem egzaminów czuwać będzie 109 Zespołów Nadzorujących, a oceniać
zdających będą powołani z zewnątrz egzaminatorzy.

Czytaj dalej

Odbiór obiektu BCKUiP ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22

W dniu 28 marca br. został przekazany obiekt dydaktyczny z przeznaczeniem na
cele praktycznego kształcenia zawodowego w BCKUiP. Klucze do wyremontowanego obiektu przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22 Zdzisławowi Naruszewiczowi – dyrektorowi BCKUiP przekazał Pan Paweł Wiertelorz – prezes zarządu He Wi TERM Spółka z o.o. Sp.K. – wykonawca inwestycji oraz Pan Andrzej Drąg kierownik budowy.
W przekazaniu wyremontowanego obiektu uczestniczyli przedstawiciele:
Miejskiego Zarządu Oświaty, Wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego, He Wi
TERM Spółka z o.o. Sp. K oraz BCKUiP.

(Wartość inwestycji 2 190 566,087 zł, powierzchnia użytkowa 959,53 m2).

zobacz też:
Adaptacja obiektu BCKUiP przy ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 22

Czytaj dalej

III Bielskie Targi Akademickie

7 marca 2018 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odbyły się III Bielskie Targi Akademickie.
Głównym celem Targów było umożliwienie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych podjęcie świadomych i trafnych wyborów kolejnego etapu kształcenia, odpowiadających zarówno predyspozycjom, jak i oczekiwaniom rynku pracy.
Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 9 uczelni z województwa śląskiego:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
• Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
• Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
• Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Tegoroczne Targi Akademickie odwiedziło ponad 350 uczniów szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej.
Czytaj dalej

Wyniki IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017

Z przyjemnością informujemy, iż Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej znalazło się wśród dziewięciu nagrodzonych placówek w IX Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.
Już po raz czwarty jesteśmy laureatami OTK (poprzednio w roku: 2013, 2015 oraz 2016).
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Absolwenci kursu otrzymują przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy, rzemiośle, gospodarstwach rolnych

  • Łączna liczba godzin – 80
  • Czas trwania kursu ~ 5 tygodni
  • Koszt kursu – 800,00 zł (przy minimum 10 osób w grupie)
  • Absolwenci kursu otrzymują „zaświadczenie o ukończeniu kursu” – druk zaświadczenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne 2018

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż obrabiarek BCKUiP

Na podstawie § 9 ust.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) oraz zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora BKCUiP z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży obrabiarek.

Załączniki:
Ogłoszenie – pobierz pdf
Załącznik 1 – pobierz pdf
Załącznik 2 – pobierz pdf
Załącznik 3 – pobierz pdf
Fotografie – pobierz pdf

Zaproszenie na III Bielskie Targi Akademickie