Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

OFERTA KURSÓW

Niezbędne dokumenty:
⇒ Wniosek
⇒ Zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza rodzinnego)

W przypadku gdy wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy zostanie uruchomiony kursant/ka zobowiązuje się poddać na własny koszt badaniom lekarza medycyny pracy oraz  dostarczyć zaświadczenie lekarskie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r.  w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich w terminie określonym przez BCKUiP –  wzór.

⇒ Kserokopia świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (oryginał do wglądu)